Individuellt stöd och terapi

"It's okay to be me"

Vi erbjuder individuella sessioner, psykoterapeutiskt stöd och AUM Life Support

 

För dig som söker individuellt stöd så erbjuder vi individuella sessioner med erfarna terapeuter utbildade vid Humaniversity. Teman kan vara relationer, känslor, livsriktning, konflikter, kriser etc. Du kan också välja att göra en AUM Life Support som innehåller 3 AUM-meditationer och individuella sessioner däremellan för att få fördjupat stöd i just dina utmaningar.

 

Vi erbjuder även psykoterapeutiskt stöd med terapetuer som är legitmerade psykoterapeuter i Sverige och också utbildade vid Humaniverstiy.

 

Är du intresserad av individuella sessioner, psykoterapeutiskt stöd eller AUM Life Support? Kontakta Anisha.

 

 

 

Osho Humaniversity Sweden